26 Nd 215/2006
Datum rozhodnutí: 14.12.2006
Dotčené předpisy:
26 Nd 215/2006-43

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci navrhovatele V. H., proti odpůrci P. ČR. Ř.S.C.PP, o propuštění cizince ze zajištění, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 12 C 21/2006, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 12 C 21/2006 se přikazuje Okresnímu soudu v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Robert W a l t r , v.r.

předseda senátu