26 Nd 210/2006
Datum rozhodnutí: 21.12.2006
Dotčené předpisy:
26 Nd 210/2006-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci projednání dědictví po I. K., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2135/2006, za účasti zákonného dědice T.K., o návrhu pozůstalého syna na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2135/2006, se podle § 12 odst. 2 o.s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, který podal jediný pozůstalý dědic jako účastník řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu