26 Nd 194/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.26 Nd 194/2014
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci dědictví po Ing. V. K. , zemřelém dne 26. prosince 2013, a) O. K. b) P. K. c) K. K., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 496/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 496/2014 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II body 2 a 3 zákona č. 293/2013 Sb.) neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval (shodně jej podali všichni účastníci řízení).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu