26 Nd 19/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
26 Nd 19/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Karlovarský kraj , se sídlem v Karlových Varech Dvory, Závodní 353/88, IČO 70891168, proti žalované Kateřině Šarközi, podnikající s místem podnikání v Napajedlech, Zámoraví 661, IČO 69738491, zastoupené JUDr. Jaroslavem Štemberkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Svatoslavova 8, o 82.714,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 167/2010, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 167/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu