26 Nd 185/2005
Datum rozhodnutí: 19.10.2005
Dotčené předpisy:
26 Nd 185/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného V. z. p. Č. r., proti povinné V. B., vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 22 E 791/2004, o návrhu povinné na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 22 E 791/2004 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když oprávněný s návrhem na přikázání věci souhlasil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu