26 Nd 179/2005
Datum rozhodnutí: 19.10.2005
Dotčené předpisy:
26 Nd 179/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci projednání dědictví po A. N., zemřelé dne 5.5.2005, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1770/2005, za účasti dědice M. N., o návrhu dědice ze zákona pozůstalého syna M. N., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1770/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českém Krumlově.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když v řízení nevyšlo najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by bylo přikázání v rozporu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu