26 Nd 178/2005
Datum rozhodnutí: 19.10.2005
Dotčené předpisy:
26 Nd 178/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce C. N. E. B., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 37/2004, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 37/2004, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když oba účastníci s návrhem soudu na přikázání věci souhlasili.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu