26 Nd 177/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy:
26 Nd 177/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Roberta Waltra ve věci projednání dědictví po R. Z., zemřelého dne 21.4.2005, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 533/2005, za účasti dědiců 1) R. Z. a 2) I. Z., o návrhu dědiců ze zákona pozůstalého otce R. Z. a pozůstalé matky I. Z., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 533/2005, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Teplicích.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když v řízení nevyšlo najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by bylo přikázání v rozporu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu