26 Nd 163/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy:




26 Nd 163/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce V. K., proti žalovanému Č. T., a.s., o přezkoumání rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 3/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 3/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v.r.

předseda senátu