26 Nd 124/2015
Datum rozhodnutí: 12.01.2016
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř., § 427 předpisu č. 292/2013Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 292/2013Sb.26 Nd 124/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci osvojitele J. L., P., proti osvojenci nezletilému B. L., N., zastoupenému matkou E. L., tamtéž, o zrušení osvojení, o určení věcné příslušnosti soudu, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň - jih.
O d ů v o d n ě n í : Osvojitel podal u Nejvyššího soudu dne 3. 4. 2015 návrh na zahájení řízení o zrušení osvojení nezletilého osvojence, o němž bylo rozhodnuto Okresním soudem v Prievidzi dne 12. 2. 2008, sp. zn. 13 P 20/2008.
Podle obsahu spisu nejsou účastníci občany České republiky, mají zde však svůj obvyklý pobyt. Řízení o zrušení osvojení je součástí řízení ve věcech osvojení [§ 427 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s. )], podle ustanovení § 3 odst. 1 z. ř. s. jsou tak k rozhodnutí v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy, nikoli Nejvyšší soud.
Nejvyšší soud tedy rozhodl o věcné příslušnosti podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. a současně věc postoupil k dalšímu řízení Okresnímu soudu Plzeň - jih, který je soudem místně příslušným (§ 104a odst. 6 o. s. ř. a § 428 odst. 1 z. ř. s.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. ledna 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu