26 ICm 2169/2010
Číslo jednací: 26 ICm 2169/2010-334 KSBR 26 INS 7484/2009-C1-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v právní věci žalobce: JUDr. Ing. Ivan Rott, Křížová 18, 603 00 Brno, insolvenční správce dlužníka VALTECH TORS, a.s., se sídlem Na Dole 3973/1, 695 01 Hodonín, IČ: 005 68 198, zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem AK Havel, Holásek & Partners s.r.o., adresa pro doručování: Hilleho 6, 602 00 Brno,

proti žalovanému: SOLIRA Company s.r.o., U Dálnice 815/6, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČ: 282 22 822, zast. Mgr. Kateřinou Celnarovou, advokátkou AK Břeclav, nám. T. G. Masaryka 10,

o neúčinnost právních úkonů dlužníka

takto:

I. Žaloba na určení, že

1) započtení pohledávek provedené dohodou uzavřenou mezi dlužníkem VALTECH TORS, a.s. a žalovaným ze dne 7.7.2009, č. Z0907003, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 467 299,-Kč oproti 26 INS 7484/2009-C1-21

pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 467 299,-Kč, je neúčinné,

2) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 9.7.2009, č. Z0907004, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 18 908,43 EUR oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 18 908,43 EUR, je neúčinné,

3) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 9.7.2009, č. Z0907005, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 198 960,90 PLN oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 198 960,90 PLN, je neúčinné,

4) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 22.7.2009, č. Z0907016, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 11 464 020,-Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 11 464 020,-Kč, j e n e ú č i n n é ,

5) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 5.8.2009, č. Z0908002, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 520 627,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 520 627,-Kč, je neúčinné,

6) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 5.8.2009, č. Z0908003, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 22 443,63 PLN oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 22 443,63 PLN, je neúčinné,

7) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 5.8.2009, č. Z0908004, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 957,48 EUR oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 957,48 EUR, je neúčinné,

8) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 24.8.2009, č. Z0908010, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 40 258,07 PLN oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 40 258,07 PLN, je neúčinné, 26 INS 7484/2009-C1-21

9) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 24.8.2009, č. Z0908011, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 213 511,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 213 511,-Kč, je neúčinné,

10) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 28.8.2009, č. Z0908013, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 691 638,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 691 638,-Kč, je neúčinné,

11) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 28.8.2009, č. Z0908014, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 5 159,01 EUR oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 5 159,01 EUR, je neúčinné,

12) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 28.8.2009, č. Z0908015, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 101 627,92 PLN oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 101 627,92 PLN, je neúčinné,

13) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 31.8.2009, č. Z0908018, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 1 416 100,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 1 416 100,-Kč, je neúčinné,

14) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 7.9.2009, č. Z0909002, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 35 852,-Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 35 852,-Kč, je neúčinné,

15) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 10.9.2009, č. Z0909003, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 1 072 941,28 Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 1 072 941,28 Kč, j e n e ú č i n n é ,

16) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 14.9.2009, č. Z0909009, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 1 249,50 26 INS 7484/2009-C1-21

EUR oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 1 249,50 EUR, je neúčinné,

17) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 14.9.2009, č. Z0909010, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 679 505,08 Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 679 505,08 Kč, je neúčinné,

18) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 14.9.2009, č. Z0909011, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 153 832,44 Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 153 832,44 Kč, je neúčinné,

19) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 15.9.2009, č. Z0909016, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 82 667,-Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 82 667,-Kč, je neúčinné,

20) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 26.10.2009, č. Z0910006, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 192 294,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 192 294,-Kč, je neúčinné,

21) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 26.10.2009, č. Z0910007, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 196 502,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 196 502,-Kč, je neúčinné,

22) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 26.10.2009, č. Z0910008, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 223 249,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 223 249,-Kč, je neúčinné,

23) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 27.10.2009, č. Z0910010, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 330 065,92 Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 330 065,92 Kč, je neúčinné, 26 INS 7484/2009-C1-21

24) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 30.10.2009, č. Z0910011, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 84 880,-Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 84 880,-Kč, je neúčinné,

25) započtení pohledávek provedené jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 29.10.2009, č. Z0910012, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 119 400,- Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 119 400,-Kč, je neúčinné,

se zamítá.

II. Určuje se, že započtení pohledávek provedené dohodou uzavřenou mezi dlužníkem VALTECH TORS, a.s. a žalovaným ze dne 30.11.2009, č. Z0911002, kterým byla započtena pohledávka dlužníka za žalovaným ve výši 268 083,-Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 268 083,-Kč, je neúčinné.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 11.594,-Kč včetně DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Kateřiny Celnarové.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 27.12.2010 se žalobce domáhal určení, že výše uvedené úkony dlužníka jsou neúčinné. Dle jeho mínění těmito právními úkony došlo ke zvýhodnění žalovaného jako věřitele dlužníka, neboť žalovaný dosáhl díky provedenému započtení vyššího uspokojení, a to na úkor ostatních věřitelů, než by se mu dostalo v konkursu. Tím, že došlo k započtení vzájemných pohledávek dlužníka a žalovaného, byly uspokojeny veškeré pohledávky žalovaného za dlužníkem, ačkoliv dlužník by splnění svých závazků vůči žalovanému ve druhé polovině roku 2009 již nebyl schopen. Jedná se o tzv. zvýhodňující právní úkony ve smyslu ust. § 241 insolvenčního zákona. Dlužník a žalovaný jsou osoby tvořící spolu koncern dle § 66a obchodního zákoníku. Jediným akcionářem dlužníka je dle výpisu z obchodního rejstříku od 22.5.2008 pan Aleksandr Aleksejevič Matvějev, který byl zároveň do 1.10.2009 majitelem podílu ve výši 80 % na společnosti žalovaného a současně jeho jednatelem. Dlužník a žalovaný byli tedy zcela jednoznačně sesterskými společnostmi ovládané stejnou ovládající osobou, podléhající stejnému řízení a tvořící koncern. Žalobce doložil všechny výše uvedené zápočty pohledávek a závazků, na výzvu soudu pak doložil faktury vystavené dlužníkem, které byly předmětem těchto zápočtů. 26 INS 7484/2009-C1-21

Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 1.6.2011, kde uvedl, že dlužník byl výrobcem drogistického zboží, k jehož výrobě potřeboval suroviny, z nichž zboží vyráběl a obaly, ve kterých by je distribuoval. Dlužník nakupoval suroviny a zboží od žalovaného a za tyto platil penězi až do července 2009. Od července 2009 dlužník sdělil žalovanému, že je schopen od něj odebírat suroviny a obaly pouze za podmínky odběru vyrobeného zboží a vzájemného zápočtu takto vzniklých pohledávek. Co se týká nějakého zvýhodnění žalovaného plněním vůči dlužníku a zápočtem jeho pohledávek na pohledávky dlužníka, k tomu nemohlo dojít, protože již před realizací jednotlivých napadených právních úkonů existovala dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že bude hrazeno zápočtem. V souvislosti s touto dohodou dlužník obdržel 100% hodnoty za dodané zboží, nebyl tedy na svých nárocích nijak krácen a tyto právní úkony nemohly vést k úpadku dlužníka. Z listinných akcií dlužníka jednoznačně vyplývá, že ke dni 1.7.2009 pan Matvějev rubopisem převedl všechny své akcie na třetí osobu a od tohoto data není akcionářem dlužníka. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka dále vyplývá, že funkce pana Matvějeva jako člena dozorčí rady dlužníka byla ukončena ke dni 7.11.2008. Ke dni 1.7.2009 dlužník a žalovaný nebyli osobami jednajícími ve shodě ve smyslu § 66b obchodního zákoníku. Za této situace je tedy na žalobci tvrdit a prokázat naplnění podmínek stanovených v § 241 odst. 5 písm. b) insolvenčního zákona. Žalovaný doložil výpis z obchodního rejstříku dlužníka, a žalovaného, a kopie akcií dlužníka.

Soudu je z úřední činnosti známo, že insolvenční řízení bylo zahájeno 30.10.2009, usnesením č. j. KSBR 26 INS 7484/2009-A-10 ze dne 28.12.2009 bylo rozhodnuto o zjištění úpadku dlužníka, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Josef Carda. Usnesením č. j. KSBR 26 INS 7484/2009-B-74 ze dne 28.2.2014 byl Mgr. Ing. Josef Carda zproštěn funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Ing. Ivan Rott (žalobce). Žaloba na určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka byla podána v zákonné lhůtě.

Dne 1.10.2014 se konalo jednání ve věci. Soud provedl důkaz všemi napadenými zápočty, v případě zápočtu pod č. 1) a 26) se jednalo o zápočet učiněný dohodou mezi dlužníkem a žalovaným, ostatní zápočty učiněné dlužníkem byly jednostranné. Soud rovněž provedl důkaz fakturami vystavenými dlužníkem, které byly předmětem zápočtů se zaměřením na jejich splatnost ke zjištění, zda se nejedná o zápočty neplatné. Dále byl proveden důkaz kopiemi akcií dlužníka, které předložil žalovaný, výpisem z obchodního rejstříku dlužníka a žalovaného, rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Aleksandra Aleksejeviče Matvějeva ze dne 26.6.2009 ze Sbírky listin dlužníka a částí rejstříkového spisu dlužníka. Žalovaný předložil u jednání ke všem napadeným zápočtům návrhy zápočtů a dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek uzavřené mezi dlužníkem a žalovaným, dále dvě Všeobecné smlouvy o dodávkách zboží a služeb, Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci. Soud provedl dále důkaz obsahem protokolu o jednání konaném dne 30.4.2014 ve věci sp. zn. 26 ICm 2176/2010, který obsahoval svědeckou výpověď bývalé účetní dlužníka Lucie Hrdličkové. 26 INS 7484/2009-C1-21

Z dohod o vzájemném započtení závazků a pohledávek předložených žalovaným soud zjistil, že tyto dohody obsahují zápočet totožných pohledávek a závazků jako jednostranné zápočty předložené žalobcem. Dohody jsou opatřeny razítkem a podpisem obou strany a datem podpisu. Právní zástupce žalobce požadoval provedení důkazu k prokázání, že tyto dohody podepsané žalovaným byly zpět zaslány dlužníkovi. Soud návrh na provedení tohoto důkazu neakceptoval, neboť považuje dohody za řádně uzavřené a nelze tímto způsobem napravovat nepořádek v účetnictví dlužníka, který nebyl schopen ani doložit řádné jednostranné zápočty, z nichž nelze zjistit, kdy byly doručeny žalovanému, přičemž tvrdil, že byly učiněny mezi přítomnými v den vystavení jednotlivých zápočtů. Již toto tvrzení žalobce je nepravdivé, neboť na zápočtech předložených žalovaným, které předchází uzavření jednotlivých dohod, je obsaženo razítko a podpis žalovaného se zcela jiným datem než je datum jejich vystavení. Soud návrh důkazu neprovedl také proto, že z protokolu o jednání konaného dne 30.4.2014 ve věci sp. zn. 26 ICm 2176/2010, který obsahoval svědeckou výpověď bývalé účetní dlužníka Lucie Hrdličkové zjistil, že v pravomoci účetní bylo vystavovat zápočty, zápočty se vystavovaly běžně, byla to normální praxe ve vztahu ke všem firmám, možnost vystavení zápočtu zjistila podle evidence dlužníka v počítači, nikdo jí k tomu nemusel dávat pokyn. Pokud zjistila, že je možné vystavit zápočet, vystavila návrh zápočtu a potom kontaktovala druhou stranu telefonicky, emailem nebo poštou, že provedla návrh zápočtu, že jim ho zasílá a pokud s ním souhlasí, ať ho podepíší a vrátí zpět podepsaný. Většinou potvrdili zápočet a vrátili ho zpátky. V některých případech zápočet nepotvrdili a toto jí sdělili telefonicky, emailem nebo poštou. Šlo vždy o zápočet dohodou.

Ze dvou Všeobecných smluv o dodávkách zboží a služeb, Rámcových smluv o obchodní spolupráci uzavřených mezi dlužníkem a žalovaným dne 30.12.2008 soud zjistil, že strany se výslovně dohodly, že vzájemné pohledávky je možno kdykoliv započíst, a to i před datem jejich splatnosti jednostranným zápočtem nebo zápočtem dohodou. Na základě těchto zjištění má soud za prokázané, že k zápočtům uvedeným v žalobním návrhu pod čísly II. až XV. (ve výroku pod č. 2 až 25) došlo dohodou, nikoliv jednostranným započtením ze strany dlužníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela jiný právní úkon, než úkon, který byl žalobou napaden, soud žalobu v tomto rozsahu zamítl (výrok I. č. 2-25).

Z výpisu z obchodního rejstříku žalovaného soud zjistil, že Aleksandr Aleksejevič Matvějev byl jednatelem žalovaného a jeho společníkem do 1.10.2009. Z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku dlužníka soud zjistil, že Alexandr Aleksejevič Matvějev byl vymazán jako jediný akcionář 14.12.2013, poté byl jako jediný akcionář zapsán Amirchanjan Michail Grigorievich. Členství Aleksandra Alexejeviče Matvějeva v dozorčí radě zaniklo 26.6.2009, přestože k výmazu došlo až 20.8.2010. Z rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 26.6.2009, které je založeno ve Sbírce listin dlužníka soud zjistil, že Aleksandr Aleksejevič Matvějev bere na vědomí a přijímá svou rezignaci a odstoupení z funkce člena dozorčí rady a rovněž bere na vědomí a přijímá svou rezignaci a odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady společnosti VALTECH TORS, a.s. 26 INS 7484/2009-C1-21

Z listinných akcií dlužníka soud zjistil, že tyto akcie byly rubopisem převedeny na Aleksandra Aleksejeviče Matvějeva dne 4.1.2008 a dne 1.7.2009 převedl Aleksandr Aleksejevič Matvějev akcie na Amirchanjana Michaila Grigorieviche. Z návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku ze dne 8.10.2013 soud zjistil, že dlužník navrhuje, aby byl Aleksandr Aleksejevič Matvějev vymazán jako jediný akcionář dlužníka a aby byl zapsán jako jediný akcionář Amirchanjan Michail Grigorievich, a to k 1.7.2009. K návrhu je doložen seznam akcionářů společnosti obsahující jediného akcionáře Amirchanjana Michaila Grigorieviche. Zápis této změny byl proveden usnesením rejstříkového soudu ze dne 14.11.2013.

Žalobce navrhoval, aby žalovaný prokázal a bylo postaveno na jisto, že pan Matvějev převedl akcie skutečně k 1.7.2009. Soud návrh na tento důkaz neakceptoval, neboť má za to, že tato skutečnost je dostatečně prokázána kopiemi akcií, přičemž žalovaný nemůže mít k dispozici jejich originály, které jsou v držení nového nabyvatele akcií s trvalým pobytem v Ruské federaci. Z kopií těchto akcií vyplývá, že byly převedeny k 1.7.2009, čemuž také odpovídá návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Přestože změna byla zapsána až k 14.12.2013, jedná se o zápis deklaratorní povahy.

Dle ust. § 241 odst. 1 insolvenčního zákona zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Dle odstavce 2 zvýhodňujícím právní úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle odstavce 5 písm. b) zvýhodňujícím právním úkonem není právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejích prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Soud se proto zabýval zápočtem uvedeným v žalobním petitu pod č. I., který byl proveden dohodou o vzájemném započtení závazků a pohledávek. Z této dohody soud zjistil, že byla navržena žalovaným dne 3.6.2009, podepsána dlužníkem 7.7.2009 a vrácena žalovanému 5.10.2009.

Vzhledem k tomu, že dne 7.7.2009 již nebyl Aleksandr Aleksejevič Matvějev akcionářem dlužníka ani členem či předsedou dozorčí rady, nejednalo se o osoby blízké či osoby, které spolu tvoří koncern. Soud proto vyzval žalobce, aby doplnil svá skutková tvrzení a navrhl důkazy k prokázání skutečnosti, že žalovaný mohl při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka. Zápočet pohledávek a závazků považuje soud za úkon obvyklý resp. běžný v obchodním styku a dlužník na jeho základě 26 INS 7484/2009-C1-21 obdržel přiměřené protiplnění, neboť tímto zápočtem byla současně uhrazena jeho pohledávka za žalovaným.

Právní zástupce žalobce však setrvával na svém stanovisku, že nebylo prokázáno, že Aleksandr Aleksejevič Matvějev nebyl v té době akcionářem dlužníka, a žádná skutková tvrzení nedoplnil a nenavrhl v tomto směru žádné důkazy.

Žalobce neuvedl žádná skutková tvrzení a nenavrhl žádné důkazy k prokázání skutečnosti, že žalovaný mohl při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku nebo že tento konkrétní zápočet by mohl vést k úpadku dlužníka. Naopak žalovaný tvrdil, že zápočty prováděla v jeho firmě účetní, která nemohla mít žádné vědomosti o hospodářské situaci dlužníka. Soud proto žalobu na určení neúčinnosti zápočtu č. Z0907003 provedeného dohodou, kterým byly započteny vzájemné pohledávky a závazky ve výši 467 299,-Kč, zamítl. Jedná se zápočet uvedený pod bodem I. žalobního návrhu.

K zápočtu Z 0911002 provedenému dohodou (uvedeno pod č. XVI. petitu) soud zjistil, že tento zápočet byl uzavřen 30.11.2009, tedy po podání insolvenčního návrhu, kterým bylo zahájeno insolvenční řízení tj. 30.10.2009. Započteny byly vzájemné pohledávky a závazky ve výši 268 083,-Kč. Dle ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podle odstavce 2 omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postaveným na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. Podle odstavce 3 právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník nebyl oprávněn uhradit svůj závazek vůči žalovanému po zahájení insolvenčního řízení. Nejednalo se o žádný z úkonů uvedených v odstavci 2 paragrafu 111 insolvenčního zákona, ani nebyl žádán souhlas insolvenčního soudu k provedení tohoto úkonu. Žalovaný byl tímto úkonem zvýhodněn, neboť se mu dostalo plného uspokojení jeho pohledávky vůči dlužníkovi, k čemuž by nedošlo, pokud by tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu soud rozhodl, že zápočet č. Z0911002 uvedený pod bodem XVI. žalobního petitu je neúčinný (výrok I. bod 26). 26 INS 7484/2009-C1-21

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 3 o.s.ř., dle něhož, i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvazu soudu. Žalovaný měl neúspěch jen v nepatrné části (cca 4 %), proto mu soud přiznal plnou náhradu nákladů řízení, které spočívají v nákladech právního zastoupení za 2 úkony právní pomoci po 2 100,-Kč (převzetí zastoupení, vyjádření k žalobě) dle § 7 bod 5, § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012, 1 úkon právní pomoci po 3 100,-Kč (účast na jednání dne 1.10.2014) dle § 7 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu ve znění účinném od 1.7.2014, dále zahrnují paušální náhradu nákladů á 300,-Kč za jeden úkon, tj. 900,-Kč, cestovní výdaje za cestu Břeclav-Brno a zpět na jednání dne 1.10.2014 os. automobilem VW Golf, ujeto122 km, tj. 846,64 Kč, náhradu za ztrátu času 4 krát hod. po 100,-Kč tj. 400,-Kč, parkovné 135,-Kč. Celkem 1/2 9 581,64 Kč, to vše navýšeno o 21 % DPH (právní zástupce doložil, že je plátcem DPH), tj. 11 594,-Kč včetně DPH.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. října 2014

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Konečná