26 Cdo 994/2015
Datum rozhodnutí: 10.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.
26 Cdo 994/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné městské části Prahy 3 , se sídlem v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, IČO 00063517, proti povinné I. V. , zastoupené JUDr. Martinem Smrkovským, advokátem se sídlem v Praze 3, Lucemburská 1599/13, vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 22 E 39/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. července 2014, č. j. 17 Co 262/2014-96, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Proti napadenému usnesení, jímž Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 28. 4. 2014, č. j. 22 E 39/2010-65, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 zamítl návrh povinné na odklad provedení výkonu rozhodnutí, podala povinná dne 3. 11. 2014 dovolání, které dne 6. 2. 2015 doplnil zástupce, jenž jí byl ustanoven soudem prvního stupně usnesením ze dne 5. 12. 2014, č. j. 22 E 39/2010-115.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Protože o takový případ se v projednávané věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. srpna 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu