26 Cdo 94/2015
Datum rozhodnutí: 09.12.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 94/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobců a) V. K. , V., b) Ing. A. K. , V., c) Mgr. A. D. , T., a d) Ing. P. V. , V., zastoupeného Mgr. Janem Davídkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Kvítková 1569/56, proti žalovaným 1. Ing. A. B. , V. K., zastoupenému Mgr. Ivanou Milotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Dr. Šmerala 6, 2. V. B. , V. K., o vyklizení nemovitostí a vzájemné žalobě 1. žalovaného proti žalobcům a) - c) o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 8 C 20/2011, o dovolání 1. žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 71 Co 386/2012-116, ve znění usnesení ze dne 3. listopadu 2014, č. j. 71 Co 386/2012-159, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný 1. napadl dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 2. 5. 2012, č. j. 8 C 20/2011-73, jímž žalovaným uložil vyklidit tam označené nemovitosti, zamítl (vzájemnou) žalobu o určení, že 1. žalovaný je spoluvlastníkem těchto nemovitostí, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce, zda lze námitky proti postupu soudu při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí uplatnit po právní moci příklepu v řízení o určení vlastnictví k vydraženým nemovitostem, srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 850/2005) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání 1. žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. prosince 2015 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu