26 Cdo 756/2008
Datum rozhodnutí: 29.07.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 756/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně m. č. P. 10, proti žalovanému M. K., zastoupenému advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 13 C 262/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2007, č. j. 51 Co 460/2006, 51 Co 96/2007, 51 Co 97/2007-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný vzal podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 13. 3. 2008 zpět dovolání podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2007, č. j. 51 Co 460/2006, 51 Co 96/2007, 51 Co 97/2007-56.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř., vezme-li dovolatel dovolání zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu