26 Cdo 750/2012
Datum rozhodnutí: 12.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 750/2012


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce R. P. , proti žalovanému Z. R. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 10 C 256/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2011, č. j. 14 Co 124/2011-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í : Žalovaný vzal zpět dovolání, které podal proti potvrzujícímu rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 3. 2011, č. j. 14 Co 124/2011-69.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti dovolateli, který zavinil zastavení dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. června 2012


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu