26 Cdo 597/2015
Datum rozhodnutí: 17.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 597/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné O2 Czech Republic a. s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 60193336, zastoupené JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou se sídlem v Praze 7, Trojská č. 69/112, proti povinnému Ing. J. J. , pro 124.569,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 11 Nc 4703/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. srpna 2013, č. j. 13 Co 355/2013-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 8. 2013, č. j. 13 Co 355/2013-34, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 5. 1. 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. února 2015 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu