26 Cdo 593/2015
Datum rozhodnutí: 18.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 593/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik města Brna, a. s. se sídlem v Brně, Hlinky č. 151, IČO 25508881, zastoupené Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská č. 403/12, proti povinné H. B. , K., za účasti manžela povinné V. B., K., pro 211,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 Nc 7564/2007, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2014, č. j. 26 Co 323/2013-32, takto:

Dovolání povinné a jejího manžela se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2014, č. j. 26 Co 323/2013-32, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat, aniž by zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. února 2015 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu