26 Cdo 5858/2016
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.26 Cdo 5858/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně S. P. , O., zastoupené JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Dukelská 891/4, proti žalované S. Š. , O., zastoupené Mgr. Lubomírem Nedbalem, advokátem se sídlem v Bruntále, Sukova 800/3, o zaplacení částky 18.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 318/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 13. října 2016, č. j. 12 Co 284/2016-102, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:
Okresní soud v Olomouci (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. června 2016, č. j. 25 C 318/2015-80, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala, aby jí žalovaná zaplatila částku 18.000,- Kč s tam specifikovaným příslušenstvím; současně rozhodl o nákladech řízení účastnic.
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 13. října 2016, č. j. 12 Co 284/2016-102, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání. Dovolací soud dospěl k závěru, že z posléze uvedených důvodů není dovolání přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ).
V projednávané věci se dovolatelka domáhala po žalované zaplacení dlužného nájemného z bytu za měsíce červenec 2015 v částce 9.000,- Kč s příslušenstvím a srpen 2015 rovněž v částce 9.000,- Kč s příslušenstvím. Rozhodný součet obou opětujících se žalovaných plnění (§ 238 odst. 2 o. s. ř.) je představován částkou 18.000,- Kč s příslušenstvím, k němuž se nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Jde tak o částku nepřevyšující 50.000,- Kč, přičemž zároveň nejde o žádnou z výjimek upravených v ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl se souhlasem všech členů senátu (§ 243c odst. 2 o. s. ř.)
pro nepřípustnost.
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. února 2017
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu