26 Cdo 5701/2016
Datum rozhodnutí: 23.03.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 5701/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva SIGMA , se sídlem v Olomouci, Černá cesta 138/6, IČO 00495069, proti žalované J. B. , O., zastoupené Mgr. Jaroslavem Šrámkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 373/6, o 6.144,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 26 C 320/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. listopadu 2015, č. j. 12 Co 412/2015-497, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Olomouci (soud prvního stupně) usnesením ze dne 17. 6. 2015, č. j. 26 C 320/2008-431, zamítl návrh žalované, aby soud podle § 153b odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zrušil rozsudek téhož soudu ze dne 17. 10. 2014, č. j. 26 C 320/2008-389, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (odvolací soud) usnesením ze dne 27. 11. 2015, č. j. 12 Co 412/2015-497, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 237, § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.)]. Úprava obsažená v ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. se totiž uplatní i v případě dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4211/2015).
Rozsudkem, jehož zrušení se dovolatelka domáhala, bylo rozhodováno o zaplacení částky 6.114,10 Kč s úroky z prodlení, a současně se nejedná o žádnou z výjimek uvedených v § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. (nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy, o pracovněprávní vztah nebo o věc uvedenou v § 120 odst. 2 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. března 2017
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu