26 Cdo 5637/2015
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.26 Cdo 5637/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně CPI BYTY, a.s. , se sídlem v Praze 1, Vladislavova 1390/17, IČO 26228700, zastoupené JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2121/3, proti žalovaným 1) Z. R. , 2) M. R. , o stanovení výše nájemného, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 281/2011, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. července 2015, č. j. 14 Co 470/2015-154, takto:

Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 7. 2015, č. j. 14 Co 470/2015-154, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o znalečném, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2016

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu