26 Cdo 5599/2016
Datum rozhodnutí: 14.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 5599/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Brna, městské části Brno-sever , se sídlem v Brně, Bratislavská 70, IČO 44992785, proti povinným 1. Ing. H. R. , a 2. L. R. , oběma B., zastoupeným JUDr. Jiřím Koniorem, advokátem se sídlem v Brně, Nové náměstí 1516/21, vyklizením bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 191/2013, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2015, č. j. 20 Co 431/2014-45, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2015, č. j. 20 Co 431/2014-45, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 9 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. března 2017
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu