26 Cdo 5576/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.26 Cdo 5576/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Bc. L. R. , P., proti žalované TRISIA, a. s. , se sídlem v Třinci - Lyžbicích, nám. Svobody 526, IČO 64610152, zastoupené JUDr. Janou Kantorovou, advokátkou se sídlem v Třinci, Husova 401, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy a zaplacení částky 54.263 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 258/2006, o dovolání žalobce a T. R., P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2015, č. j. 15 Co 780/2015-907, 15 Nc 32/2015, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Dovolání T. R. se odmítá.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2015, č. j. 15 Co 780/2015-907, 15 Nc 32/2015, jímž bylo odmítnuto odvolání T. R. (výrok I.) a potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 9. 2015, č. j. 11 C 258/2006-828 (výrok II), kterým tento soud zastavil dovolací řízení, neboť žalobce ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek z dovolání, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli k tomu byl Nejvyšším soudem České republiky vyzván usnesením ze dne 8. 12. 2016, č. j. 26 Cdo 5573/2016, 26 Cdo 5576/2016-1028.
Nejvyšší soud České republiky dovolání T. R. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2015, č. j. 15 Co 780/2015-907, 15 Nc 32/2015, podle ustanovení § 243c odst. 1 a odst. 3 věty první odmítl (aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení - § 241b odst. 2 o. s. ř.), neboť proti výroku I. není dovolání přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. a k podání dovolání proti výroku II. není oprávněna (subjektivně legitimována) ve smyslu § 218 písm. b) o. s. ř., když nebyla účastníkem řízení v projednávané věci a napadené rozhodnutí se nedotýká jejích práv a povinností.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. února 2017
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu