26 Cdo 5574/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.26 Cdo 5574/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Bc. L. R. , P., proti žalované TRISIA, a. s. , se sídlem v Třinci - Lyžbicích, nám. Svobody 526, IČO 64610152, zastoupené JUDr. Janou Kantorovou, advokátkou se sídlem v Třinci, Husova 401, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy a zaplacení částky 54.263 Kč s příslušenstvím, o návrhu na nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 258/2006, o dovolání žalobce a T. R., P., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. července 2015, č. j. 15 Co 484/2015-807, takto:

I. Dovolání žalobce a T. R. se odmítají.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 6. 2015, č. j. 11 C 258/2006-760, kterým zamítl návrh žalobce, aby soud předběžným opatřením zakázal činnost žalované do doby, kdy dojde k odblokování řádně placených nájemních prostor i se zaplacením ušlého zisku a nákladů s tím spojených ve výši 50.000.000 Kč.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), - dále jen o. s. ř. , neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření. Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud České republiky odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení - § 241b odst. 2 o. s. ř.
Odmítnuto bylo rovněž podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. dovolání T. R., neboť není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), když nebyla účastníkem řízení v projednávané věci a napadené rozhodnutí se nedotýká jejích práv a povinností.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. února 2017 JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu