26 Cdo 5571/2016
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5571/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce města Lipník nad Bečvou , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, IČO 00301493, zastoupeného JUDr. Miroslavem Svatoněm, advokátem se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 93, proti žalované V. L. , L. n. B., zastoupené JUDr. Stanislavou Bradovou, advokátkou se sídlem v Přerově, Kratochvílova 624/43, o vyklizení pokoje, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 11 C 316/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 22. října 2015, č. j. 12 Co 324/2015-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178 Kč k rukám JUDr. Miroslava Svatoně, advokáta se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 93, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 22. 10. 2015, č. j. 12 Co 324/2015-100, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).
V Brně dne 21. února 2017
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu