26 Cdo 5283/2015
Datum rozhodnutí: 05.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5283/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem , advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinné J. S. , O., pro 206 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 E 72/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2015, č. j. 9 Co 264/2015-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2015, č. j. 9 Co 264/2015-167, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , neboť dovolání bylo vzato zpět.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. ledna 2016 JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu