26 Cdo 5282/2016
Datum rozhodnutí: 01.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 5282/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně Global Invest Bohemia s.r.o. , se sídlem v Nymburku, Na Přístavě 1759/2, IČO 28197224, zastoupené Mgr. Jiřím Bozděchem, advokátem se sídlem v Praze 10, Bělocerkevská 1037/38, proti žalovanému J. K. , o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 C 67/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 10. března 2016, č. j. 54 Co 752/2015-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalovaný nezastoupen advokátem napadl dovoláním rozsudek Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 10. 3. 2016, č. j. 54 Co 752/2015-75, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 17. 6. 2015, č. j. 7 C 67/2015-43, kterým byla žalovanému uložena povinnost vyklidit tam specifikovaný pozemek a kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení, a jímž současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 7 C 67/2015-93) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2016

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu