26 Cdo 5274/2007
Datum rozhodnutí: 18.06.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 5274/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce h. m. P., proti žalované O. Ch., za vedlejšího účastenství I. D. na straně žalované, zastoupeným advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 14 C 255/2005, o dovolání žalované a vedlejší účastnice proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2007, č. j. 55 Co 133/2007-118, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 29. 5. 2007, č. j. 55 Co 133/2007-118, potvrdil rozsudek ze dne 9. 11. 2006, č. j. 14 C 255/2005-68, kterým Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 13 o jednom pokoji a kuchyni s příslušenstvím, v 5. podlaží domu č. p. 1036, Doležalova ulice, P. 9, určil, že nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, uložil žalované byt vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do 15 dnů po zajištění přístřeší, a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadly žalovaná a vedlejší účastnice včasným dovoláním, v němž vyjádřily nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů.

Podáním ze dne 16. 11. 2007, potvrzeným podáním ze dne 3. 3. 2008 vzala žalovaná spolu s vedlejší účastnicí dovolání v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř., vezme-li dovolatel dovolání zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Žalovaná a vedlejší účastnice z procesního hlediska zavinily, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu