26 Cdo 5211/2014
Datum rozhodnutí: 15.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5211/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné SMART Capital, a.s. , se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, IČO 26865297, zastoupené JUDr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinné Ž. Č. , pro 29.106,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 EXE 12380/2011, o dovolání povinné a Dagmar Chomčové, narozené 18. prosince 1959, bytem v Ostravě, Mitrovická 177, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2013, č. j. 9 Co 358/2013-20, takto:
I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje .
II. Dovolání Dagmar Chomčové se odmítá .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2013, č. j. 9 Co 358/2013-20, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , neboť dovolání bylo vzato zpět.

Nejvyšší soud České republiky dovolání D. Ch. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2013, č. j. 9 Co 358/2013-20, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněna (subjektivně legitimována), protože nebyla účastníkem řízení v projednávané věci.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. ledna 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu