26 Cdo 5194/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř.
26 Cdo 5194/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně městské části Praha 1 , se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Vodičkova 18, proti žalovanému R. G. , zastoupenému JUDr. Vítem Berkou, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Příkopě 859/22, o zaplacení částky 1.064.549,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 292/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2015, č. j. 55 Co 59/2015-200, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 12. března 2015, č. j. 55 Co 59/2015-200, potvrdil usnesení ze dne 9. června 2014, č. j. 22 C 292/2006-185, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) odmítl pro opožděnost dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 12. února 2014, č. j. 55 Co 455/2013-175; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti citovanému usnesení odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. a tudíž dovolání v dané věci není přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2016


JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu