26 Cdo 5147/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 5147/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné A. L. , zastoupené JUDr. Vlastou Skálovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Plzeňská č. 247/59, proti povinnému Ing. P. L. , pro 2 744 601 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Moniky Elfmarkové, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 115 EX 00369/10, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. července 2015, č. j. 16 Co 223/2015-149, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. července 2015, č. j. 16 Co 223/2015-149, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudní exekutorky JUDr. Moniky Elfmarkové, Exekutorský úřad Praha 4, ze dne 26. března 2015, č. j. 115 EX 00369/10-130, o uspokojení pohledávek z rozdělované podstaty, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudní exekutorky JUDr. Moniky Elfmarkové, Exekutorský úřad Praha 4, ze dne 5. října 2015, č. j. 115 EX 00369/10-151, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu