26 Cdo 5143/2016
Datum rozhodnutí: 23.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 5143/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobců a) A. G. , K. V., b) Bc. M. V. , K. V., c) TONEM company s.r.o. , se sídlem v Karlových Varech, Bulharská 688/25, IČO 27976203, d) L. N. , K., e) J. L. , K. V., f) J. K. , K. V., g) J. K. , K. V., h) A. K. , K. V., i) N. K. , S. P., zastoupených JUDr. Milanem Zemanem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 1179/20, proti žalovanému L. S. D. , K. V., zastoupenému Mgr. Lukášem Kuhajdou, advokátem se sídlem v Plzni, U Zvonu 142/11, o zaplacení částky 153.690 Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 8/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. června 2016, č. j. 14 Co 159/2016-187, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2016, č. j. 14 Co 159/2016-187, zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovolání bylo vzato zpět.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2017 JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu