26 Cdo 4837/2014
Datum rozhodnutí: 11.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
26 Cdo 4837/2014U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné GE Money Leasing, s.r.o. , se sídlem v Brně, Štýřice, Holandská 1006/10, IČO 60751606, proti povinnému J. C. , o nařízení exekuce, pro 254.930,80 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město pod sp. zn. 159 EX 03763/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. srpna 2014, č. j. 9 Co 396/2014-16, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město, ze dne 7. 4. 2014, č. j. 159 EX 03763/13-8, o zamítnutí exekučního návrhu oprávněné.

Dovolání oprávněné není podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb) dále jen o. s. ř. , přípustné, neboť závěr odvolacího soudu, že i poté, co § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění od 1. 4. 2012, výslovně umožňuje výběr rozhodce třetí osobou, je třeba považovat za netransparentní výběr rozhodce učiněný předsedou dozorčí rady právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a rozhodčí doložka je proto neplatná, je v souladu s judikaturou dovolacího soudu (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3662/2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu