26 Cdo 4813/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4813/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné IN HAND MEDIA s. r. o. , se sídlem v Praze, Radlická č. 3301/68, identifikační číslo osoby 27448291, zastoupené JUDr. Jitkou Pasekovou, advokátkou se sídlem v Příbrami, Zahradnická č. 74, proti povinné TIZIA CSC, s. r. o. , se sídlem v Praze 3, Štítného č. 388/18, identifikační číslo osoby 27888029, zastoupené Mgr. Marcelem Vasilišinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží č. 479/37, pro 43 484 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 4435/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2015, č. j. 54 Co 223/2015-32, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2015, č. j. 54 Co 223/2015-32, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu