26 Cdo 4752/2015
Datum rozhodnutí: 02.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4752/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného města Třebíč , se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 55, IČO 00290629, zastoupeného JUDr. Marií Veselou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. 16/2, proti povinné E. N. , vyklizením bytu a pro peněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 15 EXE 818/2014, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 26. března 2015, č. j. 54 Co 30/2015-52, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti napadenému usnesení odvolacího soudu (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 7. 11. 2014, č. j. 15 EXE 818/2014-28, kterým zamítl návrh povinné na zastavení exekuce) podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. února 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu