26 Cdo 4722/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201426 Cdo 4722/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Hypoteční banky, a.s. se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, identifikační číslo osoby 13584324, proti povinné J. M. , K. D., zastoupené JUDr. Janem Röslerem, advokátem se sídlem v Praze 5, Malátova č. 461/17, o určení ceny nemovité věci v exekuci, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Makaria, Exekutorský úřad Praha západ, pod sp. zn. 156 EX 3443/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. července 2015, sp. zn. 20 Co 275/2015, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. července 2015, sp. zn. 20 Co 275/2015, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 29. září 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. prosince 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu