26 Cdo 4706/2015
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 164 o. s. ř.
26 Cdo 4706/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné QI investiční společnost, a. s. se sídlem v Praze 1, Rybná č. 682/14, identifikační číslo osoby 27911497, zastoupené Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legionářská č. 797/3, proti povinnému Ing. I. K. , za účasti jeho manželky K. K., zastoupených JUDr. Věrou Ptáčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jámě č. 1, pro 694 760,94 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 206 EXE 5253/2014, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 23 Co 110/2015
-122, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. prosince 2015, č. j. 26 Cdo 4706/2015-164, se opravuje tak, že označení usnesení Krajského soudu v Praze v záhlaví usnesení místo chybného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 23 Co 10/2015-122 , správně zní usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 23 Co 110/2015-122 .

Odůvodnění:
Ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2015, č. j. 26 Cdo 4706/2015
-164, kterým bylo odmítnuto dovolání povinného a jeho manželky, bylo nesprávně označeno usnesení Krajského soudu v Praze jako usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 23 Co 10/2015-122 , ačkoli správně jde o usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2015, č. j. 23 Co 110/2015-122 .

Nejvyšší soud České republiky tuto zjevnou nesprávnost podle ustanovení § 243b a § 164 o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2016


JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu