26 Cdo 4700/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, čl. 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4700/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu
JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinnému K. P. , pro 25 500,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 9 EXE 208/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 15 Co 151/2015-207 ze dne 29. dubna 2015, takto:

I. Dovolání oprávněné se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 15 Co 151/2015-207 ze dne 29. dubna 2015, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; k přípustnosti dovolání (ve vztahu k výši peněžitého plnění) proti výroku o nákladech řízení jako výroku akcesorickému k meritu věci srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 33 Cdo 3164/2013 a v něm další citovaná rozhodnutí], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu