26 Cdo 4639/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 4639/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Ing. Z. P ., zastoupené JUDr. Petrou Jakešovou, advokátkou se sídlem Olomouc, Polská 232/59, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 117/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 16. března 2009, č. j. 12 Co 93/2009-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci (soud odvolací) usnesením ze dne 16. 3. 2009, č. j. 12 Co 93/2009-69, potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci (soudu prvního stupně) ze dne 2. 10. 2008, č. j. 16 Nc 117/2008-46, jímž byla žaloba odmítnuta; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním doručeným soudu prvního stupně dne 24. 6. 2009 v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud rozhodl dle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně, která zavinila zastavení dovolacího řízení, nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 26. května 2010
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r. předsedkyně senátu