26 Cdo 4599/2009
Datum rozhodnutí: 20.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.26 Cdo 4599/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně m. č. P. 4 , proti žalované H. T ., zastoupené advokátem , o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 365/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2009, č. j. 18 Co 245/2009-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 24. 6. 2009, č. j. 18 Co 245/2009-30, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (soudu prvního stupně) ze dne 6. 2. 2009, č. j. 19 C 365/2008-17, kterým byla žalované uložena povinnost vyklidit v rozsudku specifikovaný byt ve lhůtě 1 měsíce od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním doručeným soudu prvního stupně dne 13. 10. 2009 v celém rozsahu zpět. Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2010
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r. předsedkyně senátu