26 Cdo 4576/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4576/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné P. D., zastoupené JUDr. Vítem Pošvářem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí 1, proti povinnému J. M. , pro 91 117 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 400/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2015, č. j. 25 Co 456/2014-115, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2015, č. j. 25 Co 456/2014-115, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu