26 Cdo 4501/2015
Datum rozhodnutí: 02.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4501/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Hranice , se sídlem v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, IČO 00301311, zastoupeného JUDr. Miroslavem Svatoněm, advokátem se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 93, proti povinnému M. B. , vyklizením bytu a prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 21 E 120/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2013, č. j. 40 Co 169/2013-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 6. 11. 2012, č. j. 21 E 120/2012-40, kterým rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu