26 Cdo 4475/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 4475/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné AGIRA-CREDIT s.r.o. , se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, 28. října 854/258, IČO 26862182, proti povinnému Bc. L. R. , pro 30.057,91 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 Nc 6025/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2014, č. j. 10 Co 228/2014-159, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2014, č. j. 10 Co 228/2014-159, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.], aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2016
JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu