26 Cdo 4463/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4463/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, zastoupené Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem se sídlem v Ostravě, 25. října č.438/219, proti povinnému M. P. , za účasti jeho manželky E. P., zastoupené JUDr. Jiřím Kašparem, advokátem se sídlem v Poličce, Palackého nám. č. 62, a vydražitele J. K., pro 5 454 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, pod sp. zn. 069 EX 2847/08, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 23. června 2015, č. j. 22 Co 162/2015-146, takto:

Dovolání manželky povinného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 23. června 2015, č. j. 22 Co 162/2015-146, v části, v které bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého, Exekutorský úřad Ostrava, ze dne 23. února 2015, č. j. 069 EX 2847/08-116, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. listopadu 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu