26 Cdo 4446/2016
Datum rozhodnutí: 12.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 4446/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek bl. 518, č.p. 129 142, ulice K. H. Borovského, Most , se sídlem v Mostě, K. H. Borovského bl. 518, č. p. 129, IČO 28749006, zastoupeného JUDr. Václavem Valným, advokátem se sídlem v Mostě, Čsl. armády 1766/84, proti žalovaným 1. P. D., M., zastoupenému Mgr. Markétou Zázvorkovou Malou, advokátkou se sídlem v Mostě, Jaroslava Průchy 1915/24, a 2. M. D., M., o 85.946 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 12 C 207/2011, o dovolání žalovaného č. 1 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2014, č. j. 17 Co 6/2014-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání 1. žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 2014, č. j. 17 Co 6/2014-48, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2016


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu