26 Cdo 4441/2014
Datum rozhodnutí: 20.01.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.
26 Cdo 4441/2014U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Stavební spořitelny České spořitelny, a.s ., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, IČO 60197609, proti povinným 1. M. M. , 2. K. M. , zastoupeným Mgr. Evou Budínovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku Místku, Dobrovského 724, pro 28.742,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 29 EXE 5288/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2013, č. j. 66 Co 1147/2012-26, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:

Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinných proti usnesení okresního soudu ze dne 25. 9. 2012, č. j. 29 EXE 5288/2012-9, jímž nařídil exekuci na majetek povinných podle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 16. 9. 2011, č. j. 115 EC 359/2011-6, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 28.742,40 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce, provedením exekuce pověřil soudní exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou, Exekutorský úřad v Ostravě.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinných podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu