26 Cdo 4434/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 30 předpisu č. 292/2013Sb.26 Cdo 4434/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné nezletilé M. N. , T., zastoupené J. J. Ch., T., proti povinné A. Ch. N. , H., zastoupené JUDr. Milošem Ondruškou, advokátem se sídlem v Praze 5, Za Mototechnou 1114/4, pro běžné a dlužné výživné, vedené soudním exekutorem JUDr. Kamilem Součkem, Exekutorský úřad Náchod, pod sp. zn. 083 EX 631/11, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 7. 2015, č. j. 20 Co 259/2015-94, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, usnesením ze dne 14. 5. 2015, č. j. 083 EX 631/11-87, zastavil exekuci (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil povinné uhradit náklady exekuce ve výši 4 235 Kč (výrok III.).
K odvolání povinné Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora ve výroku III. potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná podáním označeným jako mimořádný opravný prostředek , jež je obsahově dovoláním. Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen z. ř. s. , a to proti rozhodnutí ve věci výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého dítěte (§ 30 a § 511 z. ř. s.). Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen též o. s. ř. , dovolání odmítl.
Nejvyšší soud nad rámec uvedeného podotýká, že dovolání není přípustné ani podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, a nadto trpí vadou spočívající v tom, že v dovolání není vymezeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. (§ 241a odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu