26 Cdo 440/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 440/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Karviná, se sídlem v Karviné-Fryštátě, Fryštátská 72/1, IČO 00297534, proti povinnému S. S. , O., pro 2.600,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 E 210/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. března 2013, č. j. 66 Co 256/2013-25, takto:

I. Dovolání povinného se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 3. 2013, č. j. 66 Co 256/2013-25, odmítl odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 10. 2012, č. j. 94 E 210/2012-14, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.600,- Kč.
Dovolání povinného proti rozhodnutí odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu