26 Cdo 4376/2014
Datum rozhodnutí: 20.01.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 4376/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné METAMORFÓZY CZ a.s ., se sídlem v Šenově, Těšínská 288, IČO 25397800, proti povinnému J. K. , pro 12.160,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14038/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2013, č. j. 66 Co 351/2013-57, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinného proti usnesení okresního soudu ze dne 21. 9. 2011, č. j. 97 EXE 14038/2011-10, kterým nařídil podle usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2011, č. j. 26 C 136/2010-18, exekuci pro vymožení částky 12.160,- Kč a nákladů exekuce a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Pavla Endera, Exekutorský úřad v Ostravě.

Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky jeho zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu