26 Cdo 4331/2011
Datum rozhodnutí: 23.10.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 4331/2011


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a/ Prof. Ing. M. N., DrSc. , bytem v Praze 1, Újezd 31, a b/ MUDr. R. H. , zastoupených JUDr. Davidem Karabcem, advokátem se sídlem v Praze 8, Na Stráži 5/1306, proti žalované Mgr. J. H. , zastoupené JUDr. Milanem Vokounem, advokátem se sídlem v České Kamenici, nám. 28. října 136, o určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění přiměřeného náhradního bytu, a o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 351/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2011, č. j. 17 Co 517/2010-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalobci vzali zpět dovolání proti potvrzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2011, č. j. 17 Co 517/2010-87.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobcům právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. října 2012

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu