26 Cdo 4255/2015
Datum rozhodnutí: 01.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 4255/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, identifikační číslo osoby 45244782, proti povinnému J. Č. , pro 291 993,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 EXE 4283/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2015, č. j. 27 Co 88/2015-295, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2015, č. j. 27 Co 88/2015-295, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Benešově nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu